Rune Samuel Larsson

Födelsedatum:1918-09-01
Dödsdatum:1999-12-13
Gravsatt:2000-03-21
Ort:Sventorp
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats