Lars Erik Gustav Dahlberg

Födelsedatum:1912-11-25
Dödsdatum:1990-05-06
Gravsatt:1990-05-11
Ort:Skövde Församling
Område: O
Gravnummer:02 O 9
02 O    9

Gravsatta inom samma gravplats