Agnes Maria Adamsson

Födelsedatum:1909-11-17
Dödsdatum:1991-07-05
Gravsatt:1991-07-17
Ort:Skövde Förs.
Område: Q
Gravnummer:02 Q 31
02 Q   31

Gravsatta inom samma gravplats