Asta Adamsson

Födelsedatum:1928-10-21
Dödsdatum:2020-04-12
Gravsatt:2020-05-19
Ort:Skövde
Område: Q
Gravnummer:02 Q 31
02 Q   31

Gravsatta inom samma gravplats