Gustav Adolf Olsson

Födelsedatum:1869-08-22
Dödsdatum:1949-05-29
Gravsatt:1949-06-03
Ort:Risabäcken
Område: Q
Gravnummer:02 Q 4
02 Q    4

Gravsatta inom samma gravplats