J David Gustafsson

Födelsedatum:1896-11-04
Dödsdatum:1969-09-29
Gravsatt:1969-10-09
Ort:Almedal
Område: Q
Gravnummer:02 Q 21
02 Q   21

Gravsatta inom samma gravplats