Karolina F.jOhansdotter Olsson

Födelsedatum:1865-05-16
Dödsdatum:1942-09-28
Gravsatt:1942-10-06
Område: Q
Gravnummer:02 Q 4
02 Q    4

Gravsatta inom samma gravplats