Ulla-Britta Jansson

Födelsedatum:1930-11-07
Dödsdatum:2020-11-01
Gravsatt:2021-01-22
Ort:Skövde
Område: Q
Gravnummer:02 Q 31
02 Q   31

Gravsatta inom samma gravplats