Anton Bäckman

Födelsedatum:1914-12-30
Dödsdatum:1999-08-30
Gravsatt:1999-09-10
Ort:Agnittaryd
Gravnummer:3 03 103, 104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE