Björn Aronsson

Födelsedatum:1980-11-07
Dödsdatum:1980-11-07
Gravsatt:1980-11-16
Ort:33021 Reftele
Gravnummer:3 03 155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE