Hans Hansson

Födelsedatum:1848-04-09
Dödsdatum:1874-04-22
Gravsatt:1874-04
Ort:Reftele
Gravnummer:3 03 51, 52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE