Johannes Hansson

Födelsedatum:1824-12
Dödsdatum:1906-05-14
Gravsatt:1906-05-27
Ort:Reftele
Gravnummer:3 03 51, 52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE