Karl Wilhelm Svensson

Födelsedatum:1889
Dödsdatum:1889
Gravsatt:1889
Gravnummer:3 03 39, 40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE