Lilian Aronsson

Födelsedatum:1914-08-30
Dödsdatum:2008-06-21
Gravsatt:2008-07-03
Ort:Reftele
Gravnummer:3 03 156, 157

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE