Ola Vilhelmsson

Födelsedatum:1970-01-13
Dödsdatum:2006-04-23
Gravsatt:2006-06-28
Gravnummer:3 03 140, 141

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE