Vilhelm Alexandersson

Födelsedatum:1901-11-14
Dödsdatum:1978-09-22
Gravsatt:1978-09-30
Ort:Staffansbo
Gravnummer:3 03 140, 141

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE