Karolina Samuelsson

Födelsedatum:1831-06-05
Dödsdatum:1909-02-19
Gravsatt:1909-03-07
Ort:Reftele
Gravnummer:3 03 160

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE