Verner Aronsson

Födelsedatum:1908-05-27
Dödsdatum:1996-10-25
Gravsatt:1996-11-01
Ort:33021 Reftele
Gravnummer:3 03 156, 157

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Kållerstad Kyrkogård

Storgatan 54
330 21 REFTELE