Västermalms förs. / Kungsholms kyrkogård

Hantverkargatan 6
112 21 Stockholm

08-650 49 00

Vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdar