Alfhild Edit Elise Melin

Fotskäl

1910-06-03 Födelsedatum
1997-12-21 Dödsdatum

Gravsatt: 1998-01-08

Sk 09 129, 130

Surteby Kyrkogård

Västra Marks Församling

Sverige, Västra Götaland

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp

Gravsatta inom samma gravplats