Mari-Ann Vilhelmina Blomedal

Fotskäl

1934-11-02 Födelsedatum
2018-01-12 Dödsdatum

Gravsatt: 2018-03-09

Sk 09 101, 102

Surteby Kyrkogård

Västra Marks Församling

Sverige, Västra Götaland

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp

Gravsatta inom samma gravplats