Sten-Erik Johan Brunegård

Kinna

1926-01-04 Födelsedatum
2008-05-13 Dödsdatum

Gravsatt: 2008-05-23

Sk 09 93, 94

Surteby Kyrkogård

Västra Marks Församling

Sverige, Västra Götaland

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp

Gravsatta inom samma gravplats