Anders Evert Markusson

Födelsedatum:1909-12-09
Dödsdatum:1990-11-06
Gravsatt:1990-11-16
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 18 20, 21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp