Axel Hultin

Födelsedatum:1880-10-22
Dödsdatum:1960-03-20
Gravsatt:1960-03-25
Ort:Älvsered
Gravnummer:Sk 18 22, 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp