Erik Magnus Alfred Brag

Födelsedatum:1919-08-18
Dödsdatum:2004-11-25
Gravsatt:2004-12-20
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 18 15, 16, 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp