Fritjof Fredborg

Födelsedatum:1888-12-09
Dödsdatum:1948-05-19
Gravsatt:1948-05-26
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 18 1, 2, 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp