Jan-Erik Ekelund

Födelsedatum:1934-12-26
Dödsdatum:1934-12-29
Gravsatt:1934-12-31
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 18 6, 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp