Alvar Roland Larsson

Födelsedatum:1922-09-19
Dödsdatum:2014-09-24
Gravsatt:2014-10-14
Ort:Kinna
Gravnummer:Sk 26 18, 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp