Gunnar Sven Albert Andersson

Födelsedatum:1938-06-10
Dödsdatum:2016-07-17
Gravsatt:2016-07-22
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 26 16, 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp