Uno Johansson

Födelsedatum:1922-04-27
Dödsdatum:2001-04-04
Gravsatt:2001-04-19
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 26 26, 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp