Astor Erland Ragnvald Karlsson

Födelsedatum:1942-06-26
Dödsdatum:2002-10-06
Gravsatt:2002-10-18
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 27 103

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp