Gustaf Georg Hellgren

Födelsedatum:1918-12-07
Dödsdatum:2017-01-17
Gravsatt:2017-02-08
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 27 60, 61

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp