Herbert Johansson

Födelsedatum:1936-11-11
Dödsdatum:2022-02-07
Gravsatt:2022-03-11
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 27 102

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp