Nils Erik Gustafsson

Födelsedatum:1926-02-14
Dödsdatum:2011-10-26
Gravsatt:2011-11-10
Ort:Björketorp
Gravnummer:Sk 27 64, 65

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp