Per-Erik Arne Gustavsson

Björketorp

1925-11-10 Födelsedatum
2015-11-06 Dödsdatum

Gravsatt: 2015-12-16

Sk 28 1

Surteby Kyrkogård

Västra Marks Församling

Sverige, Västra Götaland

Surteby Kyrkogård

Surteby kyrka
51994 Björketorp

Gravsatta inom samma gravplats