Per Olof Andersson

Födelsedatum:1933-08-26
Dödsdatum:2016-02-08
Gravsatt:2016-06-15
Ort:Holsbybrunn
Gravnummer:1 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Alseda Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Vetlanda