Stig Arne Karlsson

Födelsedatum:1927-08-26
Dödsdatum:2006-10-24
Gravsatt:2007-03-29
Ort:Alseda
Gravnummer:1 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Alseda Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Vetlanda