Sune Arne Evert Alvarsson

Födelsedatum:1932-11-01
Dödsdatum:2000-12-27
Gravsatt:2001-11-05
Ort:Alseda
Gravnummer:1 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Alseda Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Vetlanda