Ingvar Karlsson

Födelsedatum:1941-03-25
Dödsdatum:2016-02-14
Gravsatt:2016-05-13
Ort:Pauliströmm
Gravnummer:4 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Karlstorp Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Vetlanda