(Frida) Alfrida Hilda Alm

Dödsdatum:1977-12-16
Gravsatt:1977
Gravnummer:3 3222, 3223

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ökna Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn