Karl Erik Adolfsson

Födelsedatum:1935-01-18
Dödsdatum:2018-01-08
Gravsatt:2018-04-17
Ort:Målilla, Gårdverda
Gravnummer:3 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ökna Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Vetlanda