Anders Magnus Alm

Dödsdatum:1922-06-21
Gravsatt:1922-06-28
Gravnummer:2 833, 834

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn