Artur Ahlstrand

Dödsdatum:1927-05-13
Gravsatt:1927-05-22
Gravnummer:2 69, 70, 71

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn