Elin Axelsson

Födelsedatum:1911-06-11
Dödsdatum:1998-01-12
Gravsatt:1998-01-22
Gravnummer:2 258, 259

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn