Elsa Anna Ingeborg Axelsson

Födelsedatum:1913-04-21
Dödsdatum:1998-01-22
Gravsatt:1998-02-04
Gravnummer:2 771, 772

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn