Erik Andersson

Födelsedatum:1934-06-17
Dödsdatum:2013-07-15
Gravsatt:2013-08-07
Ort:Kvillsfors
Gravnummer:2 1354, 1355

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn