Erik Gleisner

Dödsdatum:1982
Gravsatt:1982
Gravnummer:2 346, 347, 348

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn