Frans Oskar Emanuel Ekwall

1954-04-25 Dödsdatum

Gravsatt: 1954-05-02

2 1388, 1389

Skede Kyrkogård

Vetlanda pastorat - Kyrkogård

Sverige, Jönköping

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn

Gravsatta inom samma gravplats