Greta Bohman

Födelsedatum:1909-10-12
Dödsdatum:1998-09-25
Gravsatt:1998
Gravnummer:2 583

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn