Karl Erik Gustav Ermeland

Dödsdatum:1949-05
Gravsatt:1949-05-26
Gravnummer:2 960, 961, 962

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn